Het bestuur van de stichting Duurzaam repareren verklaart hiermee dat Autoglaz Kennemerland voldoet aan de eisen die worden gesteld aan Duurzaam repareren en zoals vastgelegd in het pakket van Eisen, bekrachtigd door het College van Deskundigen.